Disclaimer

Aansprakelijkheid en inhoud

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze website, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Noord Holland Inbouw iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze website beschikbaar is. Noord Holland Inbouw aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites, die niet door Noord Holland Inbouw wordt onderhouden en waarnaar met koppelingen op deze website wordt verwezen.

 

Privacy verklaring

De van u ontvangen gegevens via de website, worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noord Holland Inbouw. Tekst en afbeeldingen uit deze site mogen niet worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukken pagina’s, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Noord Holland Inbouw beschikbaarheid